פוסטים

,

ניו הולנד: גיר רציף (גם) לסדרה T6

הגיר הרציף משלים את היצע תיבות ההילוכים בסדרה, הכולל בנוסף גם תיבה אוטומטית ומכאנית. מיועד לעבודות אינטנסיביות, בעיקר לקבלנים