פוסטים

מעמיס אופני Norcar a6226
, ,

קומפקטי חדש לרפתות

המעמיס האופני הזעיר Norcar מצטרף לתחרות ברפתות בארץ, עם הבטחה ליכולות רבות גם בתחומי הגינון, הנוי, המשתלות, הלולים, האורוות ועוד. ויש גם מחיר!