פוסטים

מרסס נגרר למקן פרימוס
,

Lemken: שיפור המרססים הנגררים

למקן הגרמנייה משיקה את הדורות העדכניים של סדרות המרססים הנגררים הוותיקים 'אלבטרוס' ו'פרימוס'