פוסטים

מרסס Gaspardo GP1
,

מרסס נישא מ-Gaspardo

לראשונה מצרפת יצרנית המיכון והציוד החקלאי האיטלקייה Gaspardo מרסס נישא אל היצע המרססים מתוצרתה
,

עוד מרססים ל-Maschio

היצע רוחבי ריסוס גדול יותר נועד להרחיב את האטרקטיביות בקרב מגוון גדול של חקלאים