פוסטים

,

בקרת גובה למרססי קייס

מערכת בקרה ושליטה אוטומטית חדשה מבטיחה את שמירת ה'בום' בגובה קבוע ובטוח אצל מרססי ה'סלף' של קייס. כך זה עובד חדש במרססי ה'סלף' של קייס: מערכת בקרה אוטומטית חדשה בגובה ה'בום'; החטיבה החקלאית בקייס (כיום חלק מקונצרן פיאט האיטלקי) מודיעה כי …
CASE Patriot 2250
,

מרסס קייס פטריוט חדש

לאחר 3 שנות ייצור מוחלף הפטריוט 2240 בפטריוט 2250 המבטיח שיפורים בכל פרמטר