פוסטים

,

כוח דלתא מדנמרק

DELTA FORCE היא מערכת זרועות מהפכנית למרססים פיר מומחית הריסוס הדנית הארדי. הנה הפרטים