פוסטים

מערבל מזון סילוקינג SelfLine 4.0 1000+
,

מערבל המזון לרפתות גדולות

סילוקינג הגרמנייה תשיק בקרוב צמד מערבלי 'סלף' המיועדים לעבודה ברפתות גדולות, עם 1,000 פרות ויותר