פוסטים

דויץ פאהר Agrovector 35.10
, ,

טלסקופיים חדשים מדויץ פאהר

שני מעמיסים טלסקופיים חדשים מצטרפים להיצע היצרנית, והמיועדים לעבודה בסביבה חקלאית
,

טלסקופי חדש מדויץ-פאהר

דויץ-פאהר Agrovector 33.7 מתמקם בפסגת היצע הטלסקופיים של היצרנית הגרמנייה-איטלקייה