פוסטים

Leguan 160
,

הלטאה מפינלנד (וידאו)

מנופי הסל הייחודיים של Leguan lifts הפינית החלו להימכר בארץ. הדגם הראשון לפניכם