פוסטים

ה'פצצה' של לינדה

יצרנית המלגזות הגרמנייה מציעה לראשונה מלגזות ייעודיות לעבודה באזורים בהם קיימת סכנת התפוצצות