פוסטים

Metron P48 RC

שלט-רחוק היברידי

רפורם האוסטרית משיקה כלי ראשון המשלב הפעלה מרחוק, הינע כפול ואספקת כוח ממערכת היברידית