פוסטים

טרקטור קייס JXT
, , , ,

קייס: Back to Basics

לא בכל העולם דרישות החקלאים ותנאי החקלאות שווים; שלושה טרקטורים חדשים של קייס המיועדים לשוק האפריקאי ממחישים זאת היטב