פוסטים

,

וולוו L45G ו-L50G חדשים

בוולבו משיקים שני מעמיסים אופניים חדשים שמעגלים את ההיצע כלפי מטה