פוסטים

דבורים תחת חקירה

ל-5,000 דבורים באוסטרליה מודבקים משדרים זעירים על גבן כחלק, ממחקר חסר תקדים בהיקפו. למה? כנסו