פוסטים

,

רגע של היסטוריה: מלכי העיבודים – כך הכל החל

ההיסטוריה המקוצרת של התפתחות הטרקטורים הכבדים, כפולי ההנעה, שאחראיים כיום על עיבוד רוב השטחים החקלאיים בעולם. כך זה החל...