, , , , ,

צילום מרחפנים בחקלאות, 2022

הראל גרינבלט משירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, על השימוש ברחפנים בחקלאות מה היבט של הצילום, המתאפשר בכמה שיטות שונות מאת: הראל גרינבלט, מדריך מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות, harelg@shaham.moag.gov.il בשנים האחרונ…
, , , ,

צילומי לוויין – כלי לחקלאי לזיהוי שונות בצימוח בחלקה

עדכונים על הנעשה בתחום המתפתח והמתקדם ביותר בחקלאות כיום: שימוש מושכל בצילומי לוויין לטובת החקלאי. הכותב הוא מדריך בשה"מ מאת: הראל גרינבלט, מדריך מיכון וטכנולוגיה בשירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, harelg@shaham.moag.gov.il במהלך ה…
, ,

שיפוץ עם חלקים לא מקוריים

בשיתוף ארגון עובדי הפלחה; להמשך קריאה לחצו כאן
, ,

עזרה הידראולית בגלגלי הנגרר

בשיתוף ארגון עובדי הפלחה; להמשך הקריאה לחצו כאן
, ,

משמיד זרעי עשבים

בשיתוף ארגון עובדי הפלחה; להמשך הקריאה לחצו כאן