, , , , ,

צילום מרחפנים בחקלאות, 2022

הראל גרינבלט משירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, על השימוש ברחפנים בחקלאות מה היבט של הצילום, המתאפשר בכמה שיטות שונות מאת: הראל גרינבלט, מדריך מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות, harelg@shaham.moag.gov.il בשנים האחרונ…
, , , ,

צילומי לוויין – כלי לחקלאי לזיהוי שונות בצימוח בחלקה

עדכונים על הנעשה בתחום המתפתח והמתקדם ביותר בחקלאות כיום: שימוש מושכל בצילומי לוויין לטובת החקלאי. הכותב הוא מדריך בשה"מ מאת: הראל גרינבלט, מדריך מיכון וטכנולוגיה בשירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, harelg@shaham.moag.gov.il במהלך ה…
טרקטור ניו הולנד T5 Tier 4B
, , , , ,

מחירון הפעלת ציוד חקלאי ל-2021

לראשונה יוצע המחירון רק דרך הרשת, ולא כמוצר מוכן ומודפס ארגון עובדי הפלחה בישראל מוציא לאור את המחירון להפעלת ציוד חקלאי לש"ע ובקבלנות לשנת 2021, כאשר השנה – לראשונה – מופיע המחירון רק באתר הארגון; אין השנה ספר מחירון מודפס. עלות המחירון – 400 …
,

חדש: מחירון הפעלת ציוד חקלאי

ארגון עובדי הפלחה מודיע על הוצאת מחירון הפעלת ציוד חקלאי לשעות עבודה ובקבלנות לשנת 2020 ותחילת מכירתו. המחירון הקבלני של 2020 נמצא באתר. ספר המחירון המלא (שכולל חלק קבלני + שעתי) יישלח בדואר לרוכשים. להמשך הידיעה לחצו כאן
, ,

שיפוץ עם חלקים לא מקוריים

בשיתוף ארגון עובדי הפלחה; להמשך קריאה לחצו כאן
, ,

עזרה הידראולית בגלגלי הנגרר

בשיתוף ארגון עובדי הפלחה; להמשך הקריאה לחצו כאן
, ,

משמיד זרעי עשבים

בשיתוף ארגון עובדי הפלחה; להמשך הקריאה לחצו כאן
, ,

עיבודי קרקע: ה-AgriRouter

כמה מילים על מערכת ה-AgriRouter, המאפשרת תקשורת דיגיטלית בין מיכון וציוד חקלאי מתוצרות שונות. להמשך הקריאה לחצו כאן
, ,

עיבודי קרקע: חוסכים בדלק

החלקת הצמיגים, בנוסף לבלאי המיותר, היא הגורם העיקרי להקטנת היעילות ולבזבוז דלק. להמשך הקריאה לחצו כאן
,

עיבודי קרקע: עקבות קבועות

העיבודים בשיטת העקבות הקבועות, מאפשרת לחוות רבות בחבל cambridgshire ובמקומות רבים אחרים, להגדיל את ההכנסות מכמה גידולים; להמשך הקריאה לחצו כאן …