משרד החקלאות יתמוך במתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים בהיקף של 20 מיליון ₪ בשנת 2024

התקציב מצטרף לתמיכות בהיקף מעל ל-50 מיליון ₪ שחולקו בשנים 2023-2022 לעידוד פעילויות התנדבות שמסייעות לחקלאים ולחיזוק הדור הצעיר בחקלאות