ה-Seederal נמצא בשלבי בחינה מתקדמים ומתוכנן להגיע לייצור סדרתי במהלך 2025

Seederal E-Tractor

כבר בתחיל 2023 הודיעה חברת ההזנק הצרפתייה Seederal על תחילת פיתוח טרקטור חקלאי חשמלי עם יד להשיק מוצר תחרותי מוגמר כבר ב-2025. באותה העת פורסמו איורים ומפרטים כלליים בלבד. בשבועות האחרונים מפרסמת החברה צילומים של טרקטור חשמלי הנמצא בשלבי ניסוי, והמבוסס מכאנית על JCB Fastrac 4220. מדובר באב-טיפוס המשתמש במרכב ומכלולים נוספים של JCB לצורך בחינה בתנאי אמת, ולא במוצר המוגמר שכרגע לא ידוע כיצד ייראה.

Seederal E-Tractor

לפי הידוע עד כה מציע הטרקטור החשמלי הספק של 117 קילו-ואט (כ-160 כ"ס), הינע לכל הגלגלים ויכול לעבוד ברצף 12 שעות, כאשר בניסוי הוא עמד במשימה זו בעבודות זריעה. עוד ידוע שלטרקטור הינע ישיר, זאת אומרת שהוא לא יצויד בתיבת הילוכים מכאנית כלשהי לכשיגיע לייצור סדרתי. לפי היצרנית שוקל הטרקטור החשמלי פחות מהטרקטור הסדרתי עליו הוא מבוסס, בעל מנוע הבעירה הפנימית, בעיקר הודות להיעדר תיבת הילוכים.

ככל הנראה נראה גרסאות נוספות עוד במהלך שנה זו בשלבי ניסוי ותכנון שונים.