Treat the wheat: שר החקלאות, אבי דיכטר, חתם על הסכם הצהרת כוונות עם רומניה לאספקת חיטה לישראל בעת חירום

זהו ההסכם הרביעי למקורות אספקת חיטה לישראל, בהמשך להסכמים דומים שנחתמו מול אוזבקיסטן, אזרבייג'ן ומרוקו לפני מספר חודשים, והינו חלק מתכנית המשרד לחיזוק ביטחון המזון לאזרחי ישראל: חיזוק החקלאות והייצור המקומי וגיוון מקורות היבוא במוצרים בהם לישראל אין יתרון יחסי. את ההסכם הובילו השר דיכטר, קשרי החוץ של משרד החקלאות ובשיתוף עם משרד החוץ •פרויקט גידול החיטה, "Treat the Wheat", נועד להקטין את הסיכון למחסור בחיטה בישראל בעת חירום, וייעשה בתמורה לשיתוף בידע ובטכנולוגיות מצד ישראל