משרד החקלאות בוועדת הבריאות בכנסת בדיון על העמקת אימוץ החקיקה האירופאית בתחום המזון: "מביעים חשש מאי הודאות עבור ביטחון המזון של מדינת ישראל, רוצים לגשר על הפערים"

מנכ"ל משרד החקלאות, אורן לביא: "מצאנו בהצעת החוק אי ודאות גדולה לחקלאות הישראלית. הוועדה תצטרך לבחון האם אימוץ של חקיקה אירופאית מצמצם או מרחיב את מניפת האפשרויות שלנו"