חלוקה נוספת למכסה צימוקים 10142 WTO

בהמשך לפרסום מתאריך 5/3/24, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקה נוספת למכסה צימוקים 10142 WTO – לסוחרים בענף המזון, בכמות של 500 טון רישיונות פטור ממכס.