משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מתגברים את מאמצי ההסברה והפיקוח בכנרת במסגרת תקופת האיסור על הדיג בכנרת

אלו הגבלות הדיג בכנרת במהלך עונת הקינון של דגי האמנון: דיג מסחרי וספורטיבי של אמנונים ייאסר למשך 90 ימים בין החודשים אפריל-יולי באזורים מסוימים באגם • תקופת האיסור על הדיג באזור הכנרת מוכרזת על ידי מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות בהתאם לתקנות הדיג, במטרה להבטיח תהליך קינון תקין וסדיר של הדגים בכנרת ושמירה על משאב הדגה