משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מודיעים על תקופת האיסור על הדיג בים התיכון במהלך עונת הרבייה והגיוס

תקופת האיסור על הדיג למעט חריגים וסייגים, תחול מה-30 באפריל ועד ה-30 ביוניבמהלך עונת הגיוס בחודשים יולי ואוגוסט יחול איסור על דיג מכמורת