כלבי המלחמה: נובה, בארי, סופה

האם המלחמה השפיעה על שמות הכלבים שנולדו אחרי ה-7 באוקטובר?משרד החקלאות בדק מה הם השמות שהציבור הישראלי נתן לכלבים וחתולים בחצי השנה האחרונה