על פי תחשיב המחירים התקופתי: עדכון במחירי חלב בשיעור של 4.48%. מחירי הביצים יוותרו ללא שינוי

כחלק מהמנגנון האוטומטי לעדכון מחירי חלב וביצים, ייכנס לתוקפו ב-1 במאי, 2024, עדכון במחירי מוצרי החלב. מחירי הביצים יוותרו ללא שינוי.