בעקבות ערעור משרד החקלאות: בית המשפט החמיר את הענישה של בני זוג שהתעללו ב-124 בעלי חיים בעמותת "גירגורים"

בעלי החיים הוחזקו על ידי מנהלי העמותה, כשהם רזים וסובלים מתת משקל, ושהו במקום מבלי לקבל טיפול רפואי, חלקם מתו כתוצאה מההתעללות וההזנחה