יציאה וכניסה של עובדים זרים לישראל

מתחילת המלחמה ועד היום 26.03.2024 נכנסו לישראל 12,761 עובדים זרים חדשים.