היערכות להתרחבות אפשרית של המלחמה לזירה הצפונית

משרד החקלאות מדגיש את החשיבות של היערכות להתרחבות המלחמה גם לזירה הצפונית. הסלמה בגזרה הצפונית משפיעה ישירות על לולים והגעה לאזורים מסוימים לאור האיומים הקיימים במרחב.