אגרת היתרים לעובדים זרים לשנת 2024

לתשומת ליבם של חקלאים שקיבלו תוספת היתרים לעובדים זרים לשנת 2024.