חקלאים – הגישו בקשה לקבלת ערכת התגוננות אישית!

משרד החקלאות נרתם להגן על החקלאים החשופים בשדות, ועל כן מחלק ערכות התגוננות אישית הכוללות אפוד וקסדה לחקלאים פעילים.