שפעת עופות התגלתה בלול בקיבוץ צרעה שבשפלת יהודה

משרד החקלאות הטיל הסגר על כל הלולים בטווח של עד 10 ק"מ