שפעת עופות התגלתה בלול בקיבוץ עין צורים

משרד החקלאות הטיל הסגר על כל הלולים בטווח של עד 10 ק"מ