נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2024

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל, ומכסות וולונטריות, יתאפשר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת במהלך שנת 2024 לפי הכללים הבאים: