משרד החקלאות מציג את כמויות ומחירי התוצרת הטרייה שנמכרו ברשתות בשבוע המלחמה הראשון

לא נרשם מחסור בתוצרת טרייה ברמת המאקרו • עלייה של כ-5% במחיר לצרכן של ירקות • עלייה חריגה בצריכת ביצים וחלב לנוכח בהלת המלחמה