מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין חקלאים לשיח פתוח

התאריך המעודכן למפגש בזום: יום חמישי 30.11.2023, י״ז בכסלו ה׳תשפ״ד, בשעה 11:00.