ניתוח שבוע 3 למלחמה: משרד החקלאות מציג את הצריכה של התוצרת הטרייה ומחיריה 

בין הממצאים: ירידות בצריכה של תוצרת טרייה המשקפות חזרה לצריכה שבועית רגילה ● ירידות קלות במחירי הפירות והירקות הטריים.