משרד החקלאות משיק פלטפורמה דיגיטלית לחיבור בין חקלאים לארגוני מתנדבים בחקלאות

המשרד קיבל את האישורים הנדרשים להרחבת התמיכה בארגוני התנדבות נוספים