טיוטת נוהל מכסות יבוא לשנת 2024 להערות הציבור

הערות הציבור יש להגיש עד לתאריך 16/11/23 לכתובת מייל – yevu@moag.gov.il