משרד החקלאות מתריע: כלבים שאומצו מבית הגידול "דוג U4" נמצאו נגועים בברוצלה מסוג קאניס

בשל היות המחלה מדבקת לבני אדם ולבעלי חיים, המשרד מודיע – כל כלב שמקורו ב"דוג 4U" או שמקורו אינו ידוע חשוד כנגוע בברוצלה קאניס ונדרש להיבדק • המלצת המשרד: בדקו כל כלב חדש שאימצתם לביתכם בחצי השנה האחרונה