הוועדה לבדיקת פערי התיווך לצרכן בנושא התוצרת החקלאית – פירות וירקות, הגישה לשרים את דוח הביניים

הוועדה לבדיקת פערי התיווך לצרכן בנושא פירות וירקות, שבראשה עומד מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, ד"ר רון מלכא, וחברים בה מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עו"ד נעמה קאופמן-פס, הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, איליה כץ, הגישה היום את ממצאי הביניים.