מקדמות לפיצוי על נזק עקיף שנגרם בשל המלחמה לחקלאים שיישובם מוגדר כיישוב ספר

חקלאים יזכו לקבל מקדמות ייעודיות לחקלאות לפיצוי על נזק עקיף שנגרם בשל המלחמה. המקדמות ישולמו לחקלאים שיישובם מוגדר כיישוב ספר, בטווח של 0 עד 7 ק"מ, מהגבול עם עזה עבור נזקים עקיפים לחקלאות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר דורש להרחיב את הגדרת יישובי הספר לישובים עד 20 ק"מ מהגבול לפחות.