משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מבצע ״חרבות ברזל״, 19.10.23

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיך לפעול במספר מהלכי בזק לתגבור כוח האדם בענף החקלאות בתוך כך ביצע את הפעולות הבאות: