משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הודעה לתקשורת-26.10

על רקע הטענות השקריות בדבר התערבות משרד החקלאות בנושא העברת נושא המתנדבים בחקלאות מארגון "האחים לנשק" לארגון "השומר החדש" מבהיר משרד החקלאות כי מדובר בטענות שקריות