ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות קולט כלבים מהדרום ומהצפון שבעליהם צריכים להתפנות

ניתן לפנות לכלביות הבאות: