השתתפות מנכ"לית משרד החקלאות בועידת הגליל ה-10

Post Content