משרד החקלאות מודיע על חלוקת 500 טון רישיונות פטור ממכס למכסה צימוקים 10142 WTO לסוחרים בענף המזון בשיטת כל הקודם זוכה

ניתן להגיש בקשות במערכת מסלול משרד החקלאות.