, ,

סקר ארצי על השימוש בטכנולוגיות חקלאות מדייקת בקרב חקלאי ישראל

משרד החקלאות והפקולטה לחקלאות מבצעים סקר שני לגבי השימוש בטכנולוגיות חקלאות מתקדמת בקרב חקלאי ישראל. עורכי הסקר ישמחו במידה וכל חקלאי פעיל יוכל להקדיש כמה דקות מזמנו למילוי הסקר, במטרה להשפיע על מדיניות משרד החקלאות.

תוצאות הסקר הראשונות מצורפות כתמונה למטה.

הסקר העדכני הוא בקישור הבא; מילוי הסקר דורש כמה דקות והינו אנונימי לחלוטין:

https://forms.gle/D9oZdNARaMjEgjfLA

תודה על עזרתך!

ד"ר יפית כהן, הראל גרינבלט, דניאל ליפקין, אלון מעוז ורן סלונים

וולקני, שה"מ – משרד החקלאות והפקולטה לחקלאות