, ,

שינויים בהיצע ג'ון דיר במפרם

לאחר הודעת סוכנות י. קמחי על הרחבת היצע דגמי ג'ון דיר שהיא מייבאת, מעדכנים גם ממפרם על שורה של שינויים בארסנל. הנה הפירוט

לא מכבר דיווחנו לכם על שינויים בהיצע המוצרים המיובאים על ידי חברת י. קמחי לארץ, נציגת ג'ון דיר בתחום הטרקטורים הקומפקטיים, ציוד הגינון ורכבי העבודה בישראל. מסתבר ששינויים של ממש בהיצע רלוונטיים גם עבור חברת מפרם, נציגת ג'ון דיר בתחום הכלים הגדולים יותר, בכלל זה הטרקטורים הגדולים, הקומביינים, הציוד לחציר וקש, מזרעות, מרססים והציוד לעיבודים של הענק הירוק. לפי ההסבר שקיבלנו ממפרם מדובר במדיניות חדשה של היצרן שתכליתה היא מאין "כפל נציגויות", או שילוב של כל ההיצע אצל שני יבואנים שונים, כחלק ממדיניות השיווק הבי"ל של ג'ון דיר. בג'ון דיר מכונה מדיניות שיווק זו Combo Dealer.

ג'ון דיר 4044M

תהה הסיבה אשר תהה, הלכה למעשה מיובאים כיום לא מעט מוצרים מבית ג'ון דיר על ידי שני יבואנים שונים. מצב זה יכול לבלבל מחד, אבל מאידך – לפחות עבור הלקוחות – מדובר בהגברת התחרות ובפוטנציאל לשיפור בשירות ובהיצע. אז מה חדש במפרם?

כל היצע הכלים שמפרם ייבאה עד כה נותר בעינו, קרי: הטרקטורים הגדולים, הקומביינים ועוד כפי שציינו למעלה. אל אלו מתווספים דגמים וסדרות חדשות שיובאו עד כה על ידי י. קמחי בלבד. פירוט המוצרים החדשים שייובאו מעתה (גם) על ידי מפרם הוא כדלקמן:

ג'ון דיר 3038E
  • טרקטורים קומפקטיים מהסדרות 3E ו-4M
  • רכב עבודה מדגמי הגייטור HPX815E, גייטור XUV560/590 וגייטור XUV855M

בהמשך מתוכנן להגיע היצע הציוד המתחבר והתוספות עבור סדרות הטרקטורים ורכבי העבודה דנן, ויישקל ייבוא ציוד וכלים נוספים מעבר לכך.

ג'ון דיר גייטור XUV 590i