Camso CTS High Speed
Camso CTS High Speed

Camso CTS High Speed

מומחית מערכות הזחלים הקנדית Camso, שנרכשה לקראת סוף 2018 על ידי מישלין הצרפתייה בעסקת ענק, הציגה במסגרת תערוכת המיכון והציוד החקלאי SIMA שנערכה בפריז בסוף פברואר את ה-CTS High Speed – מערכת זחלים וורסטילית המותאמת להתקנה על רוב הקומביינים החדשים בשוק. המערכת החדשה מתאימה לקומביינים מתוצרת קלאאס, ג'ון דיר, קייס, ניו הולנד, AGCO (מסי פרגוסון, גלנר ופנד) ודויץ-פאהר. יודגש כי מערכות הזחלים החדשות פותחו במיוחד עבור קומביינים, בהתחשב בדרישות ובתנאי העבודה הייחודיים להם. עתה מתחיל השיווק המלא של המערכת בצפון אמריקה, אירופה ואוסטרליה.

Camso CTS High Speed

Camso CTS High Speed

מערכות הזחלים החדשות מיועדות לשמש כחלופה לגלגלים קונבנציונליים, עמם מגיעים הקומביינים "מהמפעל", ולא כחלופה להתקנה רק כאשר התנאים דורשים זאת (אדמה לחה או בוצית, בעיות דחיסת קרקע, אחיזה וכיו"ב) – ובכך יתרונם המשמעותי; ה-High Speed בשמם מרמז על יכולת הנסיעה המהירה גם על דרכים סלולות, במהירויות הפחותות אך במעט ממה שמורשה לביצוע עם גלגלים עטויי גומי.

Camso CTS High Speed

Camso CTS High Speed

ב-Camso מדגישים את ההשקעה בפיתוח ובניסויים עם מערכות אלו לטובת יכולת תנועה מהירה ובטוחה, וכנתון גורף מצוינים 30 קמ"ש כמהירות מרבית מורשית עבור כל דגמי הקומביינים עליהם מותקנות מערכות אלו. כאמור – מערכות הזחלים החדשות נועדו להחליף גלגלים קונבנציונליים בכל המצבים ותנאי העבודה, ובכך להפוך אטרקטיביים יותר ברכישה, שכן הם מחליפים את הגלגלים ולא מותקנים רק לפי הצורך.
Camso CTS High Speed מצמצם את דחיסת הקרקע ב-70% בהשוואה לצמיגים קונבנציונליים; הוא מוצע בחמש מידות רוחב – בין 24" עד 36" (כ-61 עד כ-91 ס"מ). מערכות הזחלים של Camso מופצות באמצעות סוכנויות מישלין.

Camso CTS High Speed

Camso CTS High Speed